Naar aanleiding van het Maaseiker Van Eyckjaar namen Musea Maaseik de details op de panelen van de beroemde kunstschilder onder de loep. Een schilderij van Jan van Eyck, die afkomstig zou zijn uit het stadje aan de Maas, is als het ware een raam op de late middeleeuwen in de Lage Landen, en laat dat nu heel interessant zijn voor archeologen. Er werden 5 panelen geselecteerd en gezocht naar middeleeuwse objecten -vaak afkomstig uit archeologische context- die ons meer vertellen over de rijkere burgerwereld uit de tijd van Van Eyck. De zoektocht naar deze vondsten bleek niet eenvoudig: vaak gaat het om materialen en vormen die maar af en toe bij archeologische opgravingen worden teruggevonden, zoals de glazen fles met bolle buik. Hoewel er wel wat laatmiddeleeuws glaswerk gekend is in de vorm van drinkbekers, bleek zo’n glazen fles toch eerder zeldzaam. Een ander uniek vondst is een benen nietbrilletje afkomstig uit Walraversijde, een verdwenen vissersdorp aan de Vlaamse kust. Deze mini-expo werd samengesteld uit bruiklenen van verschillende Vlaamse en Nederlandse musea en depots en aangevuld met objecten uit de archeologische collecties van de Musea Maaseik. Op deze manier trachtten de Musea Maaseik een interessante wisselwerking tussen kunstgeschiedenis en archeologie te exploreren. Deze kleine maar interessante expo is nog te bezoeken tot en met 30 mei 2020 mits reservatie van een tijdslot. Inbegrepen in het toegangsticket zit tevens een bezoek aan de vaste opstelling van het Regionaal Archeologisch Museum en de oudste privé-apotheek van België. Meer info op www.museamaaseik.be en de facebookpagina Musea Maaseik.

Nog geen lid? Neem hier een gratis abonnement op Ex situ!

Reacties zijn gesloten.