Artikels

Bazel-sluis Een prehistorische place to be

Dit artikel komt uit Ex situ 1 Archeologisch onderzoek op een vroegere Scheldeoever in Bazel leverde een unieke prehistorische site op. De vondsten geven een blik op de overgang van het jagers-verzamelaarsbestaan naar het sedentaire leven in de zandstreek. Langs de Schelde, ergens tussen 7000 en 5000 jaar geleden, een […]

Read More

Lees Verder

Christoffels Jans, kruisboogmaker in het 15de-eeuwse Aalst

Dit artikel komt uit Ex situ 1 Drie eeuwen lang, van 1497 tot 1797, nam een karmelietenklooster het zuidelijke deel in van de huidige Aalsterse Hopmarkt. Het aangrenzende plein heette toen Veemarkt en had voor het vee een grote drenkpoel, die bekend stond als de Veemarktplas. Een grootschalig archeologisch onderzoek […]

Read More

Lees Verder

Een smalle doorgang voor gestelde lichamen

 Dit artikel komt uit Ex situ 1 Op 24 februari 1500 werd in het Gentse Prinsenhof de zoon van Filips de Schone en Johanna van Castilië geboren: Keizer Karel, volgens zijn Spaanse thuisbasis Karel V. Het geboortehuis was één van de residentiële paleizen van de Bourgondiërs in de Lage Landen, […]

Read More

Lees Verder

Bijlen en lanspunten

Dit artikel komt uit Ex situ 1 Een depot uit de late bronstijd te Tienen. In het voorjaar van 2011 ontdekten archeologen bij een vooronderzoek te Tienen tot hun grote verbazing een zogenaamd ‘depot’ van vijf bronzen voorwerpen uit de late bronstijd: twee bijlen en drie lanspunten. De voorwerpen vertonen […]

Read More

Lees Verder

De dood nabij, IJzertijd in Geel

Dit artikel komt uit Ex situ 1 Aan de Eikenvelden in Geel krijgt KSAV Sint-Dimpna drie nieuwe voetbalvelden en een parking. Maar eerst worden de terreinen archeologisch onderzocht door Condor Archaeological Research bvba. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Twee onderzoeksfasen zijn achter de rug, een derde loopt nog. Vermoedelijk ligt […]

Read More

Lees Verder

Het Fochplein, wat wél gevonden werd

Dit artikel komt uit Ex situ 1 De opgravingen op het Leuvense Fochplein kregen het voorbije jaar veel media-aandacht. Aanleiding voor het archeologisch onderzoek was de aanleg van een ondergrondse fietsenstalling, die de bodem in een deel van het hart van Leuven tot 6m diep zou verstoren. Vooronderzoek had uitgewezen […]

Read More

Lees Verder
17de-eeuwse Leuven

De viercante torre van Nevele

In het landelijke Nevele, vlak naast de kerk, staan de restanten van een duizend jaar oude donjon. De middeleeuwse woontoren raakte door de eeuwen heen vergeten. Sinds 2001 probeert een enthousiaste groep archeologen en vrijwilligers de geheimen van de donjon te ontsluieren. Samen reconstrueren ze een hoofdstuk uit de geschiedenis […]

Read More

Lees Verder

Verdronken dorpen in Zeeland, en hoe ze te vinden

Voor velen is archeologisch onderzoek iets onbereikbaars. Er is wel de occasionele opgraving in de buurt, en een krantenartikel links of rechts, maar grote mogelijkheden om als geïnteresseerde zelf aan de slag te gaan, lijken er niet te zijn. Nieuwe wijdverbreide media als Google Earth en Bing Maps kunnen hier […]

Read More

Lees Verder

Silva Romana. Kevers, bruine beren en omgezaagde bomen

‘Silva Romana’: dat lijkt wel Latijn, en dat is het ook. Het staat voor ‘het Romeinse bos’, een landschap waarbij we ons onmiddellijk iets kunnen voorstellen. Want we kennen onze klassieken en weten dat wanneer Asterix en Obelix hun dorp verlaten, ze via enig open platteland al gauw in een […]

Read More

Lees Verder

De betere burger. Luxe op het Tongerse Vrijthof.

In de zomer van 2010 voerde ARON bvba een opgraving uit op het Vrijthof te Tongeren. Dit onderzoek toonde eens te meer de archeologische rijkdom van de Tongerse ondergrond aan. Zo vond men er onder meer twee stukken van een grote Romeinse zuil. Bovendien kregen de archeologen een kijk op […]

Read More

Lees Verder

Een historisch slagveld. Ook erfgoed sneuvelt in Syrië.

In 2013 bleek al hoe slecht het ging met het archeologisch erfgoed in Syrië. Nu, in 2015, staan grote delen van het Nabije Oosten in brand. De gevolgen voor het cultureel erfgoed worden steeds groter. Of hoe een artikel van twee jaar geleden nog steeds jammerlijk actueel is.

Lees Verder

Graven op een duin. Steentijdboeren in Uitbergen.

In de Uitbergse landduinen werden sporen gevonden van bewoning gedurende de metaaltijden, de Romeinse periode en de volle middeleeuwen. Maar de meest verrassende ontdekking was een intense occupatie van het terrein aan het eind van de nieuwe steentijd: een afgedekt loopvlak met een gedeeltelijk bewaarde plattegrond van een huis en twee opgevulde depressies van ruim vierduizend jaar oud, uitzonderlijke vondsten voor Vlaanderen.

Lees Verder

“Schat, stoot den otto ba de kenne of ba de kroisboeg?”

In Aalst parkeer je je wagen onder de Hopmarkt middenin archeologisch erfgoed, en dat mag je letterlijk interpreteren. In de ondergrondse parking vind je geen krokodillen, vissen of schildpadden als herkenningsafbeeldingen om je auto makkelijk terug te vinden. Maar wel historisch verantwoorde pictogrammen zoals kruisbogen.

Lees Verder

Schellebelle 172 AD. Leven langs de Schelde.

Vandaag stroomt de Schelde bijna dromerig voorbij, veilig ingesnoerd tussen hoge dijken. Ooit was dat anders. Volgens geologisch onderzoek in de toekomstige overstromingsgebieden van het Sigmaplan was de Schelde bij momenten een grillige rivier die zich soms verlegde, zijrivieren uitschuurde en regelmatig overstroomde. Ondanks die onbetrouwbare karaktertrek oefende de stroom sinds de vroege prehistorie een grote aantrekkingskracht uit op de mens.

Lees Verder

Altai. Erfgoed onder druk.

Door middel van talrijke prospectiecampagnes werd het rijke archeologisch landschap van de streek in kaart gebracht. Het gebergte is een natuurlijke schakel tussen de Kazachse en Mongoolse steppe en sinds mensenheugenis een trefpunt voor verschillende nomadische volkeren. Zowel spiritueel als religieus is deze plaats van groot belang. Niet alleen vroeger, maar ook vandaag.

Lees Verder

Eten, werken en sterven. Botten uit Deinze.

Skeletten zijn meer dan fysieke restanten. Het zijn puzzelstukjes die een samenleving reconstrueren. Tijdens opgravingen op het kerkplein van Deinze vonden archeologen 96 menselijke skeletten. Vrijwilligers en archeologen onderzochten samen het verhaal achter het botmateriaal.

Lees Verder