De archeologische site van Spiennes is één van de belangrijkste gekende prehistorische silexmijnen in Noordwest-Europa.  Ze is dan ook sinds 2000 erkend als Unesco werelderfgoed.
SILEX’S, het futuristische bezoekerscentrum, vertelt het verhaal van deze neolithische mijnbouwactiviteit waarbij de mens steeds centraal staat. Men krijgt er eveneens een rondleiding op de nog steeds aan de gang zijnde archeologische opgraving en als kers op de taart kunnen geïnteresseerden afdalen in de metersdiepe vuursteenmijnen.

De prehistorici van de Universiteit Gent brachten een bezoek aan SILEX’S en daalden af in de smalle mijngangen.
Lees hun boeiend boven- en ondergronds relaas in Ex situ 19.
Nog geen lid? Neem hier een gratis abonnement op Ex situ!

Archeologen van de onderzoekseenheid Prehistorie worden rondgeleid in de tentoonstelling © Universiteit Gent
prehistorici
De prehistorici klaar voor de afdaling © Universiteit Gent
Hoogtepunt van het bezoek is de verticale afdaling in een neolithische mijnschacht tot in een netwerk van galerijen © SRPH