Al twintig jaar lang onderzoekt de Universiteit Gent het rijke archeologische verleden van de Republiek Altaj in Siberië. Al twintig jaar brengen de wetenschappers de talrijke valleien van de republiek in kaart.

Dankzij de permafrost, voldoende bouwmateriaal (stenen en rotsen) en het ontbreken van grootschalige landbouw is in de Altaj het verleden uitzonderlijk goed bewaard. Het gaat om graven, rituele monumenten en rotsgravures. Te dateren in de bronstijd tot ver in de middeleeuwen.

Voor de lokale bevolking zijn de oude tradities nog een vast onderdeel van hun dagelijkse realiteit, niet moeilijk als de familie-joert naast een bronstijdgraf wordt opgezet.

Meer weten? Lees alvast Ex situ 1.

Maar binnenkort, een update in Ex situ 9!

Teaster_Altaj_02
Een flinke grafheuvel in de Yustidvallei © Universiteit Gent, Vakgroep Archeologie.

Reacties zijn gesloten.