In de 19de en 20ste eeuw had elke zichzelf respecterende gemeente een eigen (amateur-)archeoloog. Zo ook Kinrooi, waar Jan Geerkens al zijn vrije tijd besteedde aan de bewaring van het verleden van zijn gemeente. Vandaag behandelt Hubert Van Eygen zijn verzameling met uiterste zorg. Ex situ ging op bezoek en zag met eigen ogen hoe ook kleine gemeentes hun verleden koesteren.

Allesverzamelaar en autodidact Jan Geerkens © Mieke Van Eenoo
Allesverzamelaar en autodidact Jan Geerkens © Mieke Van Eenoo

“Geerkens kwam door zijn werk als douanier in contact met heel wat mensen die hem interessante verhalen uit de buurt vertelden. Daardoor was hij altijd op de hoogte van nieuwe archeologische ontdekkingen. Wanneer hij kon, ging hij zelf ter plaatse om de site of de vondst te onderzoeken. Op die manier groeide zijn kennis en van het één kwam het ander.

Een variatie aan opbergdozen is gebruikt, zo ook sigarendoosjes © Mieke Van Eenoo
Een variatie aan opbergdozen is gebruikt, zo ook sigarendoosjes © Mieke Van Eenoo

Om in zijn verzameling de weg niet te verliezen, kreeg elk voorwerp een volgnummer en een beschrijving. Ook zijn waarnemingen tijdens opgravingen schreef hij neer. Verder publiceerde hij over zijn opgravingen en vondsten. Dat alles is een godsgeschenk voor ons vandaag. Niet alleen beschikken we zo over een uitgebreide verzameling objecten maar we kunnen ze ook nog eens in hun context plaatsen.

Elk voorwerp kreeg een volgnummer en werd opgenomen in een inventarislijst met een beschrijving, gegevens van de vindplaats en datering, indien mogelijk © Mieke Van Eenoo
Elk voorwerp kreeg een volgnummer en werd opgenomen in een inventarislijst met een beschrijving, gegevens van de vindplaats en datering, indien mogelijk © Mieke Van Eenoo

Jammer genoeg verdween met het overlijden van Geerkens in 1971 ook al zijn inzet en de verzameling raakte in de vergeethoek. We gingen ervan uit dat de verzameling voor het grootste deel verkocht was maar jaren later ontdekten we dat bijna de volledige verzameling nog bewaard was gebleven in zijn eigen huis (dat na zijn dood bewoond werd door zijn dochter) en in de kelder van het er tegenover liggende huis van zijn zoon. De gemeente kon deze collectie overnemen in 2008 en nu zijn we volop bezig het geheel te inventariseren en te digitaliseren. De belangrijkste stukken kregen een restauratie en staan tentoongesteld in het depot van het gemeentehuis.”

Het volledige interview met Hubert van Eygen vindt u terug in Ex situ 10.

De verzameling van Geerkens werd in 2008 overgenomen door de gemeente Kinrooi, maar werd in slechte staat teruggevonden op zolders en in kelders © Mieke Van Eenoo
De verzameling van Geerkens werd in 2008 overgenomen door de gemeente Kinrooi, maar werd in slechte staat teruggevonden op zolders en in kelders © Mieke Van Eenoo
Overdag is hij beleidsmedewerker van de gemeente Kinrooi maar ’s avonds is Hubert Van Eygen gepassioneerd bezig met het inventariseren van de verzameling van Jan Geerkens © Mieke Van Eenoo

Overdag is hij beleidsmedewerker van de gemeente Kinrooi maar ’s avonds is Hubert Van Eygen gepassioneerd bezig met het inventariseren van de verzameling van Jan Geerkens © Mieke Van Eenoo

Reacties zijn gesloten.