Gallery

Bazel-sluis Een prehistorische place to be

Dit artikel komt uit Ex situ 1 Archeologisch onderzoek op een vroegere Scheldeoever in Bazel leverde een unieke prehistorische site op. De vondsten geven een blik op de overgang van het jagers-verzamelaarsbestaan naar het sedentaire leven in de zandstreek. Langs de Schelde, ergens tussen 7000 en 5000 jaar geleden, een […]

Read More

Lees Verder

Christoffels Jans, kruisboogmaker in het 15de-eeuwse Aalst

Dit artikel komt uit Ex situ 1 Drie eeuwen lang, van 1497 tot 1797, nam een karmelietenklooster het zuidelijke deel in van de huidige Aalsterse Hopmarkt. Het aangrenzende plein heette toen Veemarkt en had voor het vee een grote drenkpoel, die bekend stond als de Veemarktplas. Een grootschalig archeologisch onderzoek […]

Read More

Lees Verder

Een smalle doorgang voor gestelde lichamen

 Dit artikel komt uit Ex situ 1 Op 24 februari 1500 werd in het Gentse Prinsenhof de zoon van Filips de Schone en Johanna van Castilië geboren: Keizer Karel, volgens zijn Spaanse thuisbasis Karel V. Het geboortehuis was één van de residentiële paleizen van de Bourgondiërs in de Lage Landen, […]

Read More

Lees Verder

Bijlen en lanspunten

Dit artikel komt uit Ex situ 1 Een depot uit de late bronstijd te Tienen. In het voorjaar van 2011 ontdekten archeologen bij een vooronderzoek te Tienen tot hun grote verbazing een zogenaamd ‘depot’ van vijf bronzen voorwerpen uit de late bronstijd: twee bijlen en drie lanspunten. De voorwerpen vertonen […]

Read More

Lees Verder

De dood nabij, IJzertijd in Geel

Dit artikel komt uit Ex situ 1 Aan de Eikenvelden in Geel krijgt KSAV Sint-Dimpna drie nieuwe voetbalvelden en een parking. Maar eerst worden de terreinen archeologisch onderzocht door Condor Archaeological Research bvba. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Twee onderzoeksfasen zijn achter de rug, een derde loopt nog. Vermoedelijk ligt […]

Read More

Lees Verder

Het Fochplein, wat wél gevonden werd

Dit artikel komt uit Ex situ 1 De opgravingen op het Leuvense Fochplein kregen het voorbije jaar veel media-aandacht. Aanleiding voor het archeologisch onderzoek was de aanleg van een ondergrondse fietsenstalling, die de bodem in een deel van het hart van Leuven tot 6m diep zou verstoren. Vooronderzoek had uitgewezen […]

Read More

Lees Verder
17de-eeuwse Leuven

De viercante torre van Nevele

In het landelijke Nevele, vlak naast de kerk, staan de restanten van een duizend jaar oude donjon. De middeleeuwse woontoren raakte door de eeuwen heen vergeten. Sinds 2001 probeert een enthousiaste groep archeologen en vrijwilligers de geheimen van de donjon te ontsluieren. Samen reconstrueren ze een hoofdstuk uit de geschiedenis […]

Read More

Lees Verder

Verdronken dorpen in Zeeland, en hoe ze te vinden

Voor velen is archeologisch onderzoek iets onbereikbaars. Er is wel de occasionele opgraving in de buurt, en een krantenartikel links of rechts, maar grote mogelijkheden om als geïnteresseerde zelf aan de slag te gaan, lijken er niet te zijn. Nieuwe wijdverbreide media als Google Earth en Bing Maps kunnen hier […]

Read More

Lees Verder